YOMEDIA

Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 7

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Chú ý là ứng với công thức CnH2n có anken và xicloankan.

Nếu đề hỏi chung chung thì phải cộng cả hai đồng phân anken và xicloankan lại

 • Đồng phân anken:

 • Đồng phân xicloankan:

Đồng phân xicloankan C5H10

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Yến Nhi

  Một hỗn hợp khí gồm 1 anken và 1 ankan có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Hỗn hợp này vừa đủ làm mất màu 80 gam dung dịch 20% brom trong CCl4. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đó thì tạo thành 13,44 lít CO2 (đktc).

  a) Xác định công thức cấu tạo của ankan và anken đã cho.

  b) Xác định tỉ khối của hỗn hợp đó so với không khí.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Có 3 anken A1,A2,A3 khi cho tác dụng với H2 có xúc tác Ni ở 50oC đều tạo thành 2-metylbutan. Hãy xác định công thức cấu tạo, gọi tên 3 anken đó và cho biết quan hệ đồng phân giữa chúng.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Lê Yến Nhi

  Hidro hóa hoàn toàn một mẫu olefin thì hết 448ml H2 và thu được một ankan phân nhanh. Cũng lượng olefin đó khi tác dụng với brom thì tạo thành 4,32 gam dẫn xuất đibrom. Biết rằng hiệu suất của các phản ứng đạt 100% và thể tích khí đo ở đktc. Hãy xác định công thức cấu tạo, gọi tên olefin đã cho.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA