Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 7

Gợi ý trả lời bài 2

Chú ý là ứng với công thức CnH2n có anken và xicloankan.

Nếu đề hỏi chung chung thì phải cộng cả hai đồng phân anken và xicloankan lại

 • Đồng phân anken:

 • Đồng phân xicloankan:

Đồng phân xicloankan C5H10

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Spider man

  Một hidrocacbon X khi đốt cháy ta thu đc số mol CO2 = 2 lần số mol H2O . Biết 1mol X có thể tác dụng tối đa vs 4mol H2 ( có Ni , t ) và 1 mol X tối đa với 1 lít dd Br2 1M . X là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  trong một bình kín chứa( etylen và H2) qua nhiệt độ được hỗn hợp B. d hỗn hợp trước và B với H2 lần lượt là 7,5 và 9. tính % V mỗi khí trước và sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  1)Đốt cháy hoàn toàn 2,8g chất hữu cơ X cần 6,72lít O2 (đktc) chỉ tạo thành khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện. Nếu cho 2,8 g X nói trên vào dung dịch Br2 dư thì được 9,2 g sản phẩm cộng. Tìm công thức phân tử của hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Hỗn hợp khí X gồm H2 và 1 anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất . Tỉ khối của X so với H2 =9,1 . Đun nóng X có xúc tác Ni , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom ; tỉ khối của Y so với H2 = 13 . Công thức cấu tạo anken ?

  2; Cho hỗn hợp X gồm anken và hidro có tỉ khối so với heli = 13 . Công thức cấu tạo của anken ?

  3; Cho hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He = 3,75 . Dẫn X qua Ni nung nóng , thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối sp với He = 5 . Hiệu suất của phản ứng hidro hoá ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 bình đựng 3 khí phân biệt. Metan,etilen,cacbonnic.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Đun nóng hh A gồm 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol H2 (Ni,t°) thu được hh B . Hỗn hợp B làm mất màu vừa đủ 2l đ Brom 0,075M. Tính hiệu suất PƯ giữa etilen và H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Đốt cháy 16,8 lít khí Etilen, thu toàn bộ sản phẩm cho đi qua dung dịch Ba(OH)2 25% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn .

  a. Tính thể tích khí Oxi đã tham gia phản ứng ?

  b. Tính khối lượng dung dịch Ba(OH)2 25% cần phải dùng để pư hết với lượng CO2 ở trên ? ( Các khí đo ở ĐKTC)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  đốt cháy 2,24(l) khí etilen thu được khí cacbonic và hơi nước

  a viết phương trình hóa học xảy ra

  b tính thể tích oxi cần dùng

  c tính thể tích cacnonic thu được

  ( cho: C = 12, O = 16, H = 1. thể tích các khí đều được đo ở ĐKTC )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  cho 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm 2 anken kế tiếp trong dãy đồng đẳng (ở đktc) lội qua bình đựng dd brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng thêm 17,92 gam.

  a. Viết CTCT và gọi tên các anken, biết hỗn hợp X tác dụng với HCl cho tối đa 3 sản phẩm.

  b. xác định thành phần % khối lượng của 2 anken trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn