YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học để:

a) Phân biệt metan và etilen.

b) Tách lấy khí metan từ hỗn hợp etilen.

c) Phân biệt hai bình không dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

a) Dùng dung dịch brom để nhận biết etilen.

CH2=CH2 + Br2           →   BrCH- CH2Br

              (Màu nâu đỏ)    1,2-đibrometan

                                      (Không màu)

→ Anken làm mất màu của dung dịch brom → Phản ứng này dùng để nhận biết anken.

Ankan không làm mất màu dung dịch Brom nên metan sẽ không có hiện tượng gì khi sục vào dung dịch nước brom.

b) Dùng dung dịch brom để giữ etilen.

Tương tự như câu a, etilen phản ứng với dung dịch nước brom và bị giữ lại trong dung dịch, khí metan tinh khiết thoát ra và ta thu khí vào bình chứa khí.

c) hexan và hex - 1- en gồm 1 ankan và 1 anken nên ta cũng sử dụng dung dịch nước brom để nhận biết

(Hex-1-en)

Hexan không phản ứng với dung dịch Brom.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 29.1 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.2 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.3 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.4 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.5 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.6 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.7 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.8 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.9 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.10 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.11 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.12 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.13 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.14 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON