YOMEDIA

Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a) Propilen tác dụng với hidro, đun nóng (xúc tác Ni).

b) But-2-en tác dụng với hirdo clorua.

c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit.

d) Trùng hợp but-1-en.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

\(CH_{3} - CH=CH_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Ni, \ t^0 \ } CH_{3}-CH_{2}-CH_{3}\)

Câu b:

\(\begin{matrix} CH_{3} - CH=CH-CH_{3} + HCl \xrightarrow[\ ]{ \ \ \ \ } \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ CH_{3} - CH_{2}-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \end{matrix}\)

Câu c:

\(\begin{matrix} \\ \ \\ \ CH_{2} = C- CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} \\ \ \\ \ \ + \ H_{2}O \ \xrightarrow[ \ ]{ \ \ H^+ \ } \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ OH \\ ^| \\ CH_{3}-C-CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3} \end{matrix}\)

Câu d:

Trùng hợp but-1en SGK Hóa học 11 trang 132

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA