YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a) Propilen tác dụng với hidro, đun nóng (xúc tác Ni).

b) But-2-en tác dụng với hirdo clorua.

c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit.

d) Trùng hợp but-1-en.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

\(CH_{3} - CH=CH_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Ni, \ t^0 \ } CH_{3}-CH_{2}-CH_{3}\)

Câu b:

\(\begin{matrix} CH_{3} - CH=CH-CH_{3} + HCl \xrightarrow[\ ]{ \ \ \ \ } \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ CH_{3} - CH_{2}-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \end{matrix}\)

Câu c:

\(\begin{matrix} \\ \ \\ \ CH_{2} = C- CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} \\ \ \\ \ \ + \ H_{2}O \ \xrightarrow[ \ ]{ \ \ H^+ \ } \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ OH \\ ^| \\ CH_{3}-C-CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3} \end{matrix}\)

Câu d:

Trùng hợp but-1en SGK Hóa học 11 trang 132

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 2 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 4 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 5 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 6 trang 132 SGK Hóa học 11

Bài tập 29.1 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.2 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.3 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.4 trang 44 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.5 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.6 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.7 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.8 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.9 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.10 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.11 trang 45 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.12 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.13 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 29.14 trang 46 SBT Hóa học 11

Bài tập 1 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 158 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 164 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 9 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 165 SGK Hóa học 11 nâng cao

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF