RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 132 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a) Propilen tác dụng với hidro, đun nóng (xúc tác Ni).

b) But-2-en tác dụng với hirdo clorua.

c) Metylpropen tác dụng với nước có xúc tác axit.

d) Trùng hợp but-1-en.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Câu a:

\(CH_{3} - CH=CH_{2} + H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ Ni, \ t^0 \ } CH_{3}-CH_{2}-CH_{3}\)

Câu b:

\(\begin{matrix} CH_{3} - CH=CH-CH_{3} + HCl \xrightarrow[\ ]{ \ \ \ \ } \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ CH_{3} - CH_{2}-CH-CH_{3} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Cl \end{matrix}\)

Câu c:

\(\begin{matrix} \\ \ \\ \ CH_{2} = C- CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3} \end{matrix} \begin{matrix} \\ \ \\ \ \ + \ H_{2}O \ \xrightarrow[ \ ]{ \ \ H^+ \ } \ \\ \ \\ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ OH \\ ^| \\ CH_{3}-C-CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3} \end{matrix}\)

Câu d:

Trùng hợp but-1en SGK Hóa học 11 trang 132

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 132 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)