YOMEDIA

Tìm A và B

bởi Lê Minh 05/06/2019

cho biết tổng số hạt proton, nơton, electron trong nguyên tử của nguyên tố A lớn hơn trong nguyên tử của nguyên tố B là 24 hạt. Tổng số hạt mang điện của nguyên tử A và B là 52. Số hạt không mang điện của nguyên tử B ít hơn A là 8 hạt. tìm A và B

RANDOM

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thu Hà

  Nguyên tử X và Y có số e lớp ngoài cùng bằng nhau, có số e là 2 số tự nhiên liên tiếp Y và Z có số hiệu nguyên tử lệch nhau 1 đơn vị
  Tổng số hạt proton của X, Y là 24
  hãy cho biết sự phân bố e trên mỗi phân lớp trong X, Y, Z

 • minh dương

  vỏ nguyên tử gồm loại hạt nào

 • Long lanh

  Cho biết tổng số hạt proton , nơtron và các electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 18 , trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện

  a, Tính số p và số e có trong nguyên tử

  b, Viết tên kí hiệu hóa học và nguyên tử khối của nguyên tố

  Mn ơi e cần gấp lắm ạ giúp e với

 • Thiên Mai

  Tổng số hạt tạo thành nguyên tử A là28 số hạt không mang điện tích là10 hãy xác định nguyên tử khối của A viết kí hiệu hoá học

 • Nguyễn Tiểu Ly

  Hộ mk nhà mina...

  Tổng số hạt trong 2 nguyên tử X và Y là 96. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 32. Số hạt mang điện của nguyên tử X là 16. Xác định nguyên tử X và Y

 • Thùy Nguyễn

  Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s2s2p3s3p. Ion tạo ra từ nguyên tử X có cấu hình là

  A.1s22s22p63s2

  B.1s22s22p63s23p6

  C.1s22s22p6

  D.1s22s22p63s23p64s2

 • Lê Minh

  Tìm A và B

  bởi Lê Minh 05/06/2019 |   1 Trả lời

  cho biết tổng số hạt proton, nơton, electron trong nguyên tử của nguyên tố A lớn hơn trong nguyên tử của nguyên tố B là 24 hạt. Tổng số hạt mang điện của nguyên tử A và B là 52. Số hạt không mang điện của nguyên tử B ít hơn A là 8 hạt. tìm A và B

 • Trần Ngân

  Mọi người cho mình hỏi tại sao câu này chọn  Đáp án D. Theo mình là câu A mới đúng.

  Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử sắt là 26. Trong nguyên tử sắt, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là: 

  • A. 6
  • B. 26
  • C. 2
  • D. Đáp án khác.
 • Thùy Trang

  cho mình hỏi bài này làm sao vậy 

  Bài 1 : nguyên tử X có tổng số hạt các loại là 28 hạt . Số notron nhiều hơn số proton 1 hạt 

  a) xác định số hạt mỗi loại ? 

  b) tính số khối của hạt nhân nguyên tử X 

  c) viết cấu hình electron nguyên tử 

  d) nguyên tố X thuộc loại nguyên tố nào ( kim loại , phi kim , khí hiếm ) ?.

  Bài 2 : nguyên tử của nguyên tố B có tổng số các hạt cấu tạo là 93 . Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn không mang điện là 23 hạt .Xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử của nó .

  Bài 3 : nguyên tử của nguyên tố A có tổng số các hạt cấu tạo là 40 . Xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố và viết cấu hình electron nguyên tử của nó . 

 • Nguyễn Hiền

  giúp em với

  Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các động vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.

 • thùy trang

  Chương đầu hóa 10 đã khó rồi. Lí thuyết chay, nuốt không nổi. Mn ơi, cứu em broken heart

  Nguyên tố X không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp e ngoài cùng là 3s. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Điện tích hạt nhân của X và Y lần lượt là

  A. X (18+);Y(10+).

  B. X (13+);Y(15+).

  C. X (12+);Y(16+).

  D. X (17+);Y(12+).

AMBIENT
?>