YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 70 sách GK Hóa lớp 10

Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.

B. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết yếu giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết yếu.

D. Tinh thể iot là tinh thể phân tử.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử. ⇒ Đúng

B. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết yếu giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị. ⇒ Sai

C. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết yếu. ⇒ Đúng

D. Tinh thể iot là tinh thể phân tử. ⇒ Đúng

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 70 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON