YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 71 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 71 sách GK Hóa lớp 10

Hãy kể tên các loại tinh thể đã học và tính chất chung của từng loại?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Tinh thể nguyên tử: tính chất chung: bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

Tinh thể phân tử: tính chất chung: dễ nóng chảy, dễ bay hơi.

Tinh thể ion: tính chất chung: rất bền vững, các hợp chất ion đề khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 71 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON