YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 71 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 71 sách GK Hóa lớp 10

Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết:

- Trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị.

- Trong mạng tinh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa các phân tử.

- Trong mạng tinh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 71 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON