ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14.5 trang 35 SBT Hóa học 10

Bài tập 14.5 trang 35 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết đặc điểm về cấu trúc và liên kết trong tinh thể iot.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.5

 
 

Trong tinh thể iot, các phân tử I2 phân bố ở các đỉnh và ở tâm các mặt của một hình lập phương. Các phân tử I2 liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.5 trang 35 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1