YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 85 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 85 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hãy mô tả cấu trúc của mạng tinh thể kim cương. Liên kết giữa các nguyên tử đó là kiểu liên kết gì? Cho biết tính chất của tinh thể kim cương.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

- Cấu trúc tinh thể kim cương: Trong tinh thể kim cương, mỗi nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử C lân cận bằng 4 liên kết cộng hóa trị. Các nguyên tử C nằm trên 4 đỉnh của các tứ diện đều và tạo thành mạng tinh thể.

- Tính chất của tinh thể kim cương: Rất bền, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 85 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON