YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.3 trang 35 SBT Hóa học 10

Bài tập 14.3 trang 35 SBT Hóa học 10

a) Tinh thể phân tử được cấu tạo từ các ion, nguyên tử hay phân tử ?

b) Hãy cho biết loại liên kết trong tinh thể phân tử.

c) Hãy cho biết các thí dụ vể tinh thể phân tử.

d) Hãy cho biết các tính chất chung của các tinh thể phân tử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.3

a) Tinh thể phân tử được cấu tạo từ những phân tử.

b) Các phân tử trong tinh thể phân tử liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử.

c) Các thí dụ vé tinh thể phân tử : tinh thể iot, tinh thể băng phiến, tinh thể nước đá.

d) Trong tinh thể phân tử, các phân tử vẫn tồn tại như những đơn vị độc lập và hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử Vì vậy, các tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi. Ngay ở nhiệt độ thường, các tinh thể phân tử như iot, băng phiến (naphtalen) đã từ từ hoá hơi, các phân tử tách rời khỏi mạng tinh thể và khuếch tán vào không khí nên ta dễ nhận ra mùi của chúng.

Các tinh thể cấu tạo từ các phân tử không phân cực như iot, băng phiến dễ hoà tan trong các dung môi không phân cực như benzen, toluen, hexan.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.3 trang 35 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF