YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 70 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 70 sách GK Hóa lớp 10

Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.

B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.

C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.

D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Câu sai là lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.

⇒ Đáp án C.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 70 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON