ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 14 về Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.
  • B. Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được sắp xếp một các đều đặn theo một trật tự nhất định.
  • C.  Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.
  • D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.
  • A. H2O và I2
  • B. Cu và  Fe
  • C. Kim cương và Silic
  • D. NaCl và Ca(NO3)2
   
   
  • A. Bo và Kim cương
  • B. CO2 và Kim cương  
  • C. CO2 và Naphtalen
  • D. NaCl và KNO3
 • Câu 4:

  Tinh thể nào sau đây là tinh thể nguyên tử

  • A. Iot     
  • B. Băng phiến
  • C. Nước đá     
  • D. Kim cương
 • Câu 5:

  Khẳng định nào sau đây là đúng:

  • A. Tinh thể nguyên tử là tinh thể tạo bởi các nguyên tử nằm ở các nút mạng, liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị
  • B. Tinh thể nguyên tử là tinh thể tạo bởi các nguyên tử nằm ở các nút mạng, liên kết với nhau bằng liên kết ion
  • C. Các tinh thể nguyên tử đều có độ cứng nhỏ, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thấp
  • D. Liên kết trong tinh thể là liên kết kém bền
 • Câu 6:

  Khẳng định nào sau đây sai:

  • A. Lực tương tác giữa các phân tử trong tinh thể phân tử rất yếu
  • B. Cấu tạo tinh thể thường mềm
  • C. Tinh thể phân tử có nhiệt độ nóng chảy thấp, dễ bay hơi
  • D. Trong tinh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị
  • A. Ion   
  • B. Nguyên tử
  • C. Phân tử  
  • D. Kim loại
 • Câu 8:

  Iot có thể chuyển thẳng từ thể rắn sang thể hơi gọi là hiện tượng:

  • A. Bay hơi   
  • B. Nóng chảy
  • C. Đông đặc     
  • D. Thăng hoa
 • Câu 9:

  Các phân tử I2 liên kết với nhau bằng:

  • A. Lực tương tác yếu giữa các phân tử
  • B. Lực tương tác mạnh giữa các phân tử
  • C. Liên kết cộng hóa trị giữa các phân tử
  • D. Không liên kết với nhau
 • Câu 10:

  Trong các tinh thể sau tinh thể nào là tinh thể phân tử

  • A. Silic    
  • B. Kim cương
  • C. Nước đá    
  • D. Gemani
 

 

 

YOMEDIA
1=>1