YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 3 Dân chủ và kỷ luật

Bài tập trắc nghiệm GDCD 9 Bài 3 về Dân chủ và kỷ luật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Mọi người được làm chủ công việc của tập thể
  • B. Mọi người được biết, được bàn những công việc chung
  • C. Mọi người được thực hiện và được kiểm tra giám sát những công việc chung đó.
  • D. A, B, C đúng
  • A. Tuân theo những qui định chung của tập thể
  • B. Tạo ra sự thống nhất trong hành động để đạt chất lượng
  • C. Làm việc vì mục tiêu chung
  • D. A, B, C đúng
   
   
  • A. Hạch sách nhũng nhiễu nhân dân
  • B. Nhà trường tổ chức cho học sinh góp ý kiến vào bản nội quy của học sinh
  • C. Không tôn trọng và tiếp thu ý kiến nhân dân
  • D. Người dân không được biết
  • A. Đại biểu Quốc hội tiếp xúc và tiếp thu ý kiến của cử tri
  • B. Tất cả các học sinh đều được góp ý kiến trong 1 kế hoạch của lớp
  • C. Trong các cuộc họp của thôn buôn bà con được tự do phát biểu ý kiến
  • D. A, B, C đúng
  • A. Người dân không được biết, được bàn bạc những công việc liên quan đến lợi ích chính đáng của mình
  • B. An là lớp trưởng chỉ tôn trọng ý kiến của các bản học lực khá trở lê 
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai
  • A. Kỉ luật là điều kiện để phát huy dân chủ.
  • B. Dân chủ là điều kiện để phát huy kỉ luật
  • C. Dân chủ làm cho mọi người không phát huy khả năng của mình vào công việc chung
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Tự chủ
  • B. Dân chủ
  • C. Tự trọng
  • D. Đoàn kết
  • A. Dân chủ
  • B. Đoàn kết
  • C. Nề nếp
  • D. Gắn bó
  • A. Thích thì làm không thích thì thôi
  • B. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
  • C. Đi học đúng giờ
  • D. Luôn làm đúng nội quy của tập thể
  • A. Mọi người được đóng góp ý kiến
  • B. Tất cả các công nhân được đưa ý kiến đóng góp cải thiện công ty
  • C. Tất cả học sinh đều được nhận quyền lợi của mình
  • D. Chỉ những người cấp trên mới được đưa ra ý kiến 
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)