YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 59 SGK GDCD 9

Giải bài 2 tr 59 sách GK GDCD LỚP 9

Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?

a) Chỉ cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước

b) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người

c) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Em tán thành với quan điểm (c), bởi vì công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và công dân có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan, tố chức nhà nước.

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 59 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON