YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 59 SGK GDCD 9

Giải bài 1 tr 59 sách GK GDCD LỚP 9

Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

a) Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

b) Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ

c) Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân

d) Quyền được học tập

đ) Quyền khiếu nại, tố cáo

e) Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

g) Quyền tự do kinh doanh

h) Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Các quyền: (a), (c), (đ), (h) là quyền thể hiện sự tham gia của công dân về quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 59 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON