ADMICRO
UREKA

Bài tập 3 trang 34 SGK GDCD 6

Giải bài 3 tr 34 sách GK GDCD LỚP 6

Nêu một số quyền, nghĩa vụ công dân, các quyền và bổn phận của trẻ em mà em biết.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Quyền công dân: Quyền của công dân do pháp luật quy định theo các hình thức khác nhau, như quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Tuỳ từng lĩnh vực, các quyền này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như độ tuổi, khả năng thực hiện quyền mà công dân chỉ có thể có được khi đủ các điều kiện mà pháp luật quy định (ví dụ: quyền bầu cử chỉ có khi công dân đủ 18 tuổi; quyền ứng cử vào đại biểu Quốc hội chỉ có khi công dân đủ 21 tuổi trở lên; Những người mất trí hoặc phạm tội hình sự có thể bị hạn chế hoặc tước quyền công dân).

Nghĩa vụ công dân: nghĩa vụ học tập, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quân sự, tôn trọng, bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng, nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật, nghĩa vụ đóng thuế.

Các quyền và bổn phận của trẻ em:

 • Các quyền:
  • Quyền sống còn: quyền cố hữu được sống, đăng kí khai sinh ngay sau khi sinh...
  • Quyền được bảo vệ: bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ phẩm giá, giúp đỡ đặc biệt
  • Quyền phát triển: được học hành, tham gia các hoạt động xã hội...
  • Quyền tham gia: trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến...
 • *  Bổn phận:
  • Trẻ em hiểu sự quan tâm, biết ơn cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, những người đã chăm sóc, dạy dỗ, giúp đỡ mình.
  • Đền đáp lại công ơn đó bằng cách thực hiện tốt bổn phận của mình: cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành công dân có ích cho đất nước; thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân.

-- Mod GDCD 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 34 SGK GDCD 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON