Học Kì 2

 • Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

  Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
  Trẻ em còn non nớt về trí tuệ, thể chất, rất dễ bị tổn thương, cần phải chăm sóc và bảo vệ. Trên thế giới đã có những qui định bảo vệ quyền trẻ em. Để nắm vững về những quyền bảo vệ trẻ em như thế nào? Mời tất cả các em tìm hiểu bài hôm nay: Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Người Việt Nam chúng ta luôn tự hào mình là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vậy công dân là gì? Dựa vào đâu để xác định mình là công dân của một nước. Những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong bài học này. Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

  Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông
  Giao thông vận tải là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân, là điều kiện quan trọng để nâng cao cuộc sống con người. Giao thông có quan hệ chặt chẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội. Vậy có những loại đường giao thông nào? Mời các em học sinh cùng theo dõi bài học này: Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

  Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
  Hoc247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến việc học tập của mỗi công dân và nhất là trẻ em. Vì đó là quyền và nghĩa vụ của  phải thực hiện của mỗi công dân và trẻ em trong độ tuổi đến trường. Mời các em tìm hiểu bài học này để biết thêm rõ về quyền và nghĩa vụ học tập của mỗi công dân

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

  Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
  Trong xã hội chúng ta, con người là đáng quý nhất, vì vậy quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể,sức khỏe, danh dự và nhân phẩm đã được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 của nước ta. Sẽ được làm rõ trong nội dung bài học hôm nay: ”Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm".

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

  Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân đã đư­ợc quy định trong Hiến pháp của Nhà nư­ớc ta. Vậy để hiểu được công đân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở nh­ư thế nào? Tiết học hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

  Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
  Trong cuộc sống hằng ngày, con người cần liên lạc, trao đổi các thông tin để làm ăn, trao đổi tình cảm… thông qua thư, điện thoại, thư tín…Đây là những chuyện riêng tư, cần được giữ bí mật. Để hiểu rõ hơn về vẫn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay: bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết