ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 45 SGK GDCD 6

Giải bài 1 tr 45 sách GK GDCD LỚP 6

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp nước ta (Điều 73, Hiến pháp 1992).

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở có nghĩa là:

  • Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, bảo vệ.
  • Không ai được xâm phạm, tự ý vào chỗ ở của người khác, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

-- Mod GDCD 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 45 SGK GDCD 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1