YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 2 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 7

Điền tiếp các nội dung cho đúng vào bảng sau:

Tháp tuổi Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động Đặc điểm hình dạng của tháp tuổi
A    
B    

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Tháp tuổi Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động Đặc điểm hình dạng của tháp tuổi
A Cao Đáy và đỉnh tháp thu hẹp, thân rộng
B Thấp Đáy tháp mở rộng, thân hẹp, đỉnh nhọn
 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 3 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON