ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 29 SBT Địa lí 7

Giải bài 2 tr 29 sách BT Địa lớp 7

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây:

a) Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm trong bảng.

b) Từ biểu đồ trên, nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm đó bằng cách ghi vào chỗ trống (…) trong các câu dưới đây và kết luận xem biểu đồ đó thuộc loại môi trường nào?

- Nhận xét về nhiệt độ:

 • Nhiệt độ tháng thấp nhất là ....................0C (tháng ....................).
 • Nhiệt độ tháng cao nhất là ....................0C (tháng ....................).
 • Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là ....................0C.
 • Như vậy, ở đây nhiệt độ (cao hay thấp) .................... quanh năm.

- Nhận xét về lượng mưa:

 • Lượng mưa tháng thấp nhất là ....................mm (tháng ....................).
 • Lượng mưa tháng cao nhất là ....................mm (tháng ....................).
 • Lượng mưa cả năm là ....................mm.
 • Như vậy, ở đây quanh năm mưa (nhiều hay ít).....................

⇒ Kết luận: biểu đồ khí hậu này thuộc môi trường ................................... 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

a) Vẽ biểu đồ

BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA 

 

b)

 • Nhận xét về nhiệt độ:
  • Nhiệt độ tháng thấp nhất là 25,20C (tháng 7).
  • Nhiệt độ tháng cao nhất là 26,70C (tháng 4).
  • Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 1,50C.
  • Như vậy, ở đây nhiệt độ cao quanh năm.
 • Nhận xét về lượng mưa:
  • Lượng mưa tháng thấp nhất là 158 mm (tháng 7).
  • Lượng mưa tháng cao nhất là 255mm (tháng 11).
  • Lượng mưa cả năm là 2401mm.
  • Như vậy, ở đây quanh năm mưa nhiều.

⇒ Kết luận: biểu đồ khí hậu này thuộc môi trường xích đạo ẩm. 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 29 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tra xanh

  Trình bày đặc điểm sản xuất nông nghiệp của đới nóng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trà Giang

  1.Cho biết đặc điểm vị trí của môi trường đới nóng? Kể tên các kiểu môi trường của đới nóng?

  2 Trình bày đặc điểm đô thị hoá ở đới nóng? Đô thị hoá tự phát đã gây ra những hậu quả gì?

  help ME!!!

  Phải đúng đó, KIỂM TRA 1 TIẾT ĐÓ!!!!!

  Mình sẽ tích cho.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  So sánh sự khác nhau về chế độ nhiệt giữa hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Câu 1: Trình bày nguyên nhân và hậu quả của việc bùng nổ dân số Thế Giới? Nêu phương hướng giải quyết/

  Câu 2: Dân cư trên Thế Giới thường sinh sống chủ yếu những khu vực nào? Tại sao?

  Câu 3:Kể ra những chủng tộc chính trên Thế Giới? Cách nhận biết và địa bàn sinh sống?

  Câu 4:Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn?

  Câu 5:Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì?

  Câu 6:Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới? Vì sao đất ở vùng nhiệt đới có màu đỏ vàng?

  Câu 7:Nêu đặc điểm nổi battj của khí hậu nhiệt đới gió mùa ?

  Câu 8:Nêu những nguyên nhân dẫn đến các di dân?

  Câu 9:Sản xuất nông nghiệp ở đới nóng gặp những chở ngại nào? Nêu những giải quyết?

  Câu 10:Thế nào là di dân mang tính tích cực? Cho ví dụ minh họa?

  GIÚP MÌNH VỚI ĐÂY LÀ ĐỀ ÔN TIẾT NHÉ ^_^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Em hãy kể tên các siêu đô thị ở đới nóng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  hậu quả của việc gia tăng dân số ở đới nóng ? ở bài 10 ,và câu nào trong bài 10 ạ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Câu 1: Đới nóng:

  a) Trình bày đặc điểm chung của môi trường đới nóng?

  b) Trình bày đặc điểm chung và giải thích 1 số đặc điểm tự nhiên cơ bản của các môi trường: xích đạo ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa?

  c) Nêu những thuận lợi và khó khăn của diều kiện tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở đới nóng?

  Câu 2: Đới ôn hòa:

  Trình bày và giải thích 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới ôn hòa?

  Câu 3: Đới lạnh:

  Trình bày và giải thích 1 số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới lạnh?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  1. Xác định giới hạn của đới nóng và đới ôn hòa ?

  2. Kể tên các kiểu môi trường thuộc đới nóng, đới ôn hòa. Cho biết vị trí và đặc điểm của từng kiểu môi trường ?

  3. Nêu đặc điểm sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa và đới nóng. Kể tên các sản phẩm chủ yếu của mỗi đới ?

  4. Nêu các vấn đề: dân số, đô thị, ô nhiễm của mỗi đới ?

  5. Đặc điểm nền sản xuất công nghiệp ở đới ôn hòa ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1