ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7

Quan sát kĩ ba ảnh (A, B, C) trang 39 trong SGK, điền vào chỗ chấm (…) nội dung phù hợp:

Ảnh Mô tả nội dung chính mà bức ảnh đã thể hiện Tên của kiểu môi trường
A ................................... ...................................
B ................................... ...................................
C ................................... ...................................

 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
Ảnh Mô tả nội dung chính mà bức ảnh đã thể hiện Tên của kiểu môi trường
A Sa mạc cát, không có động thực vật sinh sống Hoang mạc
B Đồng cỏ, rải rác có có một số cây thân gỗ nhỏ Nhiệt đới
C Rừng cây rậm rạp và hồ nước Xích đạo ẩm

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1