ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 4 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7

Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trang 41 SGK, em hãy:

Chọn ra một số biểu đồ thuộc đới nóng.

Đánh dấu × vào những ô trống thể hiện ý em cho là đúng:

Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

☐ Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

☐ Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô.

☐ Cả hai ý trên. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Biểu đồ thuộc đới nóng là biểu đồ B

Biểu đồ B thể hiện rõ đặc điểm của đới nóng vì:

☐ Quanh năm nhiệt độ luôn trên 20oC.

☐ Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô.

☒ Cả hai ý trên.

 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1