YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7

Lựa chọn 3 biểu đồ lượng mưa (A, B, C) và hai biểu đồ lưu lượng nước của các sông (X, Y) trang 40 trong SGK, sắp xếp thành 2 cặp cho đúng. Chọn các từ đã cho (Mưa theo mùa; Mưa quanh năm; Có thời kì khô hạn kéo dài; Có đầy nước quanh năm; Có mùa lũ, mùa cạn và tháng nào sông cũng có nước) điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây, sau đó nối mũi tên của biểu đồ lượng mưa với biểu đồ lưu lượng nước các sông.

Biểu đồ lượng mưa Chế độ mưa
A ...........................
B ...........................
C ...........................
Biểu đồ lưu lượng nước Chế độ nước của sông
X ...........................
Y ...........................
 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON