ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 108 SBT Địa lí 7

Giải bài 2 tr 108 sách BT Địa lớp 7

Cho biết ý kiến của em về câu dưới đây:

Phần lớn dân cư châu Đại Dương sống tập trung ở dải đất hẹp phía đông và đông nam ô-xtrây-li-a, ở bắc Niu Di-len và ở Pa-pua Niu Ghi-nê.

a) Đúng                                     

b) Sai  

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Phần lớn dân cư châu Đại Dương sống tập trung ở dải đất hẹp phía đông và đông nam ô-xtrây-li-a, ở bắc Niu Di-len và ở Pa-pua Niu Ghi-nê - Đúng.

→ Đáp án: Đúng 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 108 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Lê Minh Bảo Bảo

  giới hạn của châu đại dương ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trà Giang

  trình bày đặc điểm châu đại dương,châu nam cực và giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  bằng kiến thức đã học , hãy cho biết châu đại dương và việt nam có những loài thực vật nào giống nhau.giải thích tại sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Trình bày đặc điểm kinh tế của châu đại dương

  giúp mình nhéhihi

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Nêu nguồn gốc hình thành các đảo của Châu Đại Dương

  giúp mk vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Câu 1: nêu đặc điểm của dân cư Châu Đại Dương.

  Câu 2: So sánh vị trí khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa, ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

  Câu 3: Châu Âu chia làm mấy khu vực ? Nêu tình hình phát triển kinh tế của Châu Âu

  Câu 4: Nêu đặc điểm dân cư Châu Âu

  Câu 5: Vì sao sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu đạt hiệu quả cao?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thùy Trang

  nhận xét về nhiệt đổ và lượng mưa tại trạm khí tượng: Đac-uyn va A-li-xơ-xpring

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  dựa vào kiến thức đã học, hãy so sánh những đặc điểm nổi bật nhất về địa hình và khí hậu giữa hai khu vực Bắc Âu và Nam Âu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo
  Nguyên nhân dẫn đến có gió mạnh ở Cực Nam
  Do chênh lệch áp suất của vùng trung tâm so với phần rìa lục địa Đhttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.S
  Do có nhiều băng tuyết Đhttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.S
  Do vùng cực có áp cao thống trị Đhttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.S
  Do tác động của lực quay Trái Đất Đhttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.S
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Câu 1 : Vì sao nói Châu Đại Dương là vùng đất của dân nhập cư ?

  Câu 2 : Rừng Amazon có vai trò to lớn như thế nào ? Việc khai thác quá mức rừng Amazon có ảnh hưởng j đến môi trường?

  Câu 3 : Giải thick vì sao đại bộ phận diện tích lục địa Ôxtrâylia có khí hậu khô hạn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  trình bày vị trí địa lí và đăc điểm tự nhiên châu đại dương?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Trình bày đặc điểm dân cư-kinh tế của châu Đại Dương. Mọi người trả lời nhanh giúp em nha.Thank you mọi người nhiều ạ:))))

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • minh vương

  1. Hãy kể tên các quần đảo và nguồn gốc các đảo của Châu Đại Dương ? 2. Dựa vào bảng số liệu dưới đây hãy rút ra nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Oxstraylia và Pa - pua - niu - ghi - nê?

  Ôxstraylia Pa-pua-niu-ghi-nê
  Nông ngiệp 3 27
  Công nghiệp 26 41,5
  Dịch vụ 71 31,5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  2. Nêu tên các quần đảo, đảo gần Châu Đại Dương và nêu nguồn gốc hình thành đảo, quần đảo đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Trình bày đặc điểm khí hậu, thực vật, động vật Châu Đại Dương. Tại sao thiên nhiên Châu Đại Dương lại có đặc điểm đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  

  AMBIENT
  1=>1