Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 49 Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Mật độ dân số ở châu Đại Dương là

  • A.  2,6 ng/km²
  • B.  3,6 ng/km²
  • C.  1,6 ng/km²
  • D.  4,6 ng/km²
 • Câu 2:

  Người nhập cư chủ yếu là người

  • A. Âu
  • B. Á
  • C. gốc Ôxtrâylia
  • D. Mêlanêđieng
 • Câu 3:

  Dân bản địa chiếm bao nhiêu % dân số

  • A. 10%
  • B. 20%
  • C. 50%
  • D. 80%
 • Câu 4:

  Kinh tế châu Đại Dương như thế nào

  • A. Phát triển chậm
  • B. Phát triển nhanh
  • C. Phát triển không đều
  • D. Không phát triển
 • Câu 5:

  Công nghiệp ngành nào phát triển mạnh và chiếm ưu thế

  • A. Đóng tàu 
  • B. Chế biến thực phẩm
  • C. Khai thác
  • D. Năng lượng, sản xuất hàng tiêu dùng

Được đề xuất cho bạn