ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 7

Các câu sau đây đúng hay sai (điền chữ Đ vào ô trống những ý em cho là đúng)?

Đáp án  
  Châu Đại Dương là châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới
  Dân cư châu Đại Dương chủ yếu là người bản địa
  Do lực lượng lao động nông nghiệp đông, nên Ôxtrâylia và Niu Dilen nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa
  Các quốc đảo của châu Đại Dương (trừ Niu Dilen) đều là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu

 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
Đ Châu Đại Dương là châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới
  Dân cư châu Đại Dương chủ yếu là người bản địa
  Do lực lượng lao động nông nghiệp đông, nên Ôxtrâylia và Niu Dilen nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa,
Đ Các quốc đảo của châu Đại Dương (trừ Niu Dilen) đều là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1