ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 107 SBT Địa lí 7

Giải bài 1 tr 107 sách BT Địa lớp 7

Căn cứ vào bảng số liệu tr.147 SGK, em hãy:

  • Vẽ biểu đồ mật độ dân số của toàn châu lục và các quốc gia trong bảng. 
  • Qua biểu đồ và kết hợp vốn hiểu biết, nêu nhận xét về mật độ dân số của châu lục (mật độ dân số trung bình toàn thế giới 46 người/km2). 
VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA TOÀN CHÂU LỤC VÀ CỦA CÁC QUỐC GIA THUỘC CHÂU ĐẠI DƯƠNG NĂM 2001Nhận xét:

  • Cả châu lục có mật độ rất thấp chỉ 3,6 người/km2.
  • Mật độ dân số cao nhất ở Va – nu – a – tu (17 người/km2) và thấp nhất là Ô – xtrây – li – a (3 người/km2).
  • Các nước có mật độ dân số cao là Pa – pua Niu Ghi – nê và Niu Di – len.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 107 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1