ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 150 SGK Địa lý 7

Giải bài 1 tr 150 sách GK Địa lớp 7

Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp (3,6 người/km2).
  • Tỉ lệ dân số thành thị cao (chiếm 69% dân số), nhưng không đều giữa các quốc gia.
  • Ở các quốc đảo, mật độ dân số cao hơn lục địa Ô-xtrây-li-a, nhưng tỉ lệ dân số thành thị ở các quốc đảo lại thấp hơn Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân.

 

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 150 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1