AMBIENT
UREKA

Bài tập 4 trang 72 SGK Địa lý 6

Giải bài 4 tr 72 sách GK Địa lớp 6

Dựa vào bảng ở trang 71 hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tổng lượng nước của sông Hồng:

  • Mùa cạn: 120m3 X (25/100) = 30m3
  • Mùa lũ: 120m3 X (75/100) = 90m3

Tổng lượng nước của sông Cửu Long:

  • Mùa cạn: 507m3 X (20/100) = 101,4m3
  • Mùa lũ: 507m3 X (80/100) = 405,6m3

Có sự chênh lệch đó vì diện tích lưu vực ở sông Cửu Long lớn hơn 4,6 lần so với sông Hồng. Do đó lượng nước mùa cạn và lũ của sông Cửu Long đều lớn hơn ở sông Hồng.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 72 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF