YOMEDIA

Địa Lý 6: Các Thành Phần Tự Nhiên Của Trái Đất

Chương Các Thành Phần Tự Nhiên Của Trái Đất giới thiệu các yếu tố và thành các nhân tố ảnh hưởng đến Trái Đất và thành phần tự nhiên của Trái Đất. Ngoài ra, các em có thể kiểm tra kiến thức ngay sau khi học xong chương 5 bằng các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK để củng cố bài học. Mời các em xem nội dung chi tiết tại đây.

Chủ đề Địa Lý 6