Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 23 Sông và hồ

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Lưu vực sông là: 

  • A. Diện tích đất đai có sông chảy qua
  • B. Diện tích đất đai bắt nguồn của một sông
  • C. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước ra 
  • D. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho 1 con sông
 • Câu 2:

  Lưu vực sông là: 

  • A. Diện tích đất đai có sông chảy qua
  • B. Diện tích đất đai bắt nguồn của một sông
  • C. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước ra 
  • D. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho 1 con sông
 • Câu 3:

  Chi lưu là: 

  • A. Lượng nước chảy ra mặt cắt ngang lòng sông
  • B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông
  • C. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính
  • D. Các con sông đổ nước vào con sông chính
 • Câu 4:

  Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong: 

  • A. 1 giờ đồng hồ
  • B. 1 phút đồng hồ
  • C. 1 ngày
  • D. 1 giây đồng hồ
 • Câu 5:

  Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là: 

  • A. Sự lên xuống của nước sông trong ngày do sức hút mặt trời
  • B. Lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm
  • C. Nhịp điểu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm
  • D. Khả năng chứa nước của con sông đó trong một năm
 • Câu 6:

  So với sông Mê Kông thì sông Hồng lớn hơn về:

  • A. Tỉ lệ % tổng lượng nước mùa lũ
  • B. Tổng lượng nước
  • C. Diện tích lưu vực
  • D. Tỉ lệ % tổng lượng nước mùa cạn
 • Câu 7:

  Thủy chế của sông tương đối đơn giản nếu sông phụ thuộc vào: 

  • A. Một nguồn cấp nước
  • B. Nguồn nước mưa và băng tuyết tan
  • C. Nhiều miền khí hậu khác nhau
  • D. Nhiều nguồn cấp nước khác nhau
 • Câu 8:

  Dựa vào tính chất của nước, người ta phân thành mấy loại hồ: 

  • A. 2 loại
  • B. 3 loại
  • C. 4 loại
  • D. 5 loại
 • Câu 9:

  Hồ nước mặn thường có ở những nơi: 

  • A. Có nhiều sinh vật phát triển trong hồ
  • B. Khí hậu khô hạn ít mưa, độ bốc hơi lớn
  • C. Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều nhưng có độ bốc hơi lớn
  • D. Gần biển do có nước ngầm mặn
 • Câu 10:

  Các hồ móng ngựa được hình thành do: 

  • A. Sụt đất
  • B. Núi lửa
  • C. Băng hà
  • D. Khúc uốn của sông
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn