ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 23 Sông và hồ

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Diện tích đất đai có sông chảy qua
  • B. Diện tích đất đai bắt nguồn của một sông
  • C. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước ra 
  • D. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho 1 con sông
  • A. Diện tích đất đai có sông chảy qua
  • B. Diện tích đất đai bắt nguồn của một sông
  • C. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước ra 
  • D. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho 1 con sông
   
   
  • A. Lượng nước chảy ra mặt cắt ngang lòng sông
  • B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông
  • C. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính
  • D. Các con sông đổ nước vào con sông chính
  • A. 1 giờ đồng hồ
  • B. 1 phút đồng hồ
  • C. 1 ngày
  • D. 1 giây đồng hồ
  • A. Sự lên xuống của nước sông trong ngày do sức hút mặt trời
  • B. Lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm
  • C. Nhịp điểu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm
  • D. Khả năng chứa nước của con sông đó trong một năm
  • A. Tỉ lệ % tổng lượng nước mùa lũ
  • B. Tổng lượng nước
  • C. Diện tích lưu vực
  • D. Tỉ lệ % tổng lượng nước mùa cạn
  • A. Một nguồn cấp nước
  • B. Nguồn nước mưa và băng tuyết tan
  • C. Nhiều miền khí hậu khác nhau
  • D. Nhiều nguồn cấp nước khác nhau
  • A. 2 loại
  • B. 3 loại
  • C. 4 loại
  • D. 5 loại
  • A. Có nhiều sinh vật phát triển trong hồ
  • B. Khí hậu khô hạn ít mưa, độ bốc hơi lớn
  • C. Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều nhưng có độ bốc hơi lớn
  • D. Gần biển do có nước ngầm mặn
  • A. Sụt đất
  • B. Núi lửa
  • C. Băng hà
  • D. Khúc uốn của sông
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)