ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 72 SGK Địa lý 6

Giải bài 3 tr 72 sách GK Địa lớp 6

Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Tổng lượng nước trong mùa cạn là % lượng nước trong các tháng mùa cạn so với tổng lượng nước cả năm.
  • Tổng lượng nước trong mùa lũ là % lượng nước trong các tháng mùa lũ so với tổng lượng nước cả năm.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 72 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1