ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 72 SGK Địa lý 6

Giải bài 2 tr 72 sách GK Địa lớp 6

Sông và hồ khác nhau thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sông và hồ khác nhau ở các điểm sau đây:

  • Sông là dòng chảy thường xuyên, còn hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu.
  • Sông có lưu vực xác định, hồ thường không có diện tích nhất định.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 72 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1