ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 45 SGK Địa lý 6

Giải bài 2 tr 45 sách GK Địa lớp 6

Hãy trình bày sự phân loại núi theo độ cao.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sự phân loại núi theo độ cao

  • Dựa vào độ cao tuyệt đối người ta phân ra 3 loại: núi thấp, núi trung bình và núi cao.
  • Núi thấp có độ cao tuyệt đối dưới 1000m, núi trung bình cao từ 1000m - 2000m, núi cao từ 2000m trở lên

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1