ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 1 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào hình 1 dưới đây, điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng:

- Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến.......................

- Độ cao tương đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến.................. và....................... 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến mực nước biển.

- Độ cao tương đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến thung lũng C và chân núi B.

 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1