ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6

Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp

Độ cao tuyệt đối Loại núi
  Cao
  Thấp
  Trung bình

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
Độ cao tuyệt đối Loại núi
2354m, 3143m Cao
956m, 789m, Thấp
1556m, 1678m Trung bình

 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1