ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 13 Địa hình bề mặt trái đất

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 13 về Địa hình bề mặt trái đất online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hàng triệu năm
  • B. Hàng trăm triệu năm
  • C. Hàng chục triệu năm
  • D. Vài trăm năm
  • A. Dãy Himalaya 
  • B. Dãy Anđét
  • C. Dãy Uran
  • D. Dãy Anpơ
   
   
  • A. Do nội lực
  • B. Do ngoại lực
  • C. Do nội lực và ngoại lực
  • D. Ý kiến khác
  • A. Địa hình cacxtơ
  • B. Núi già
  • C. Núi trẻ
  • D. Hang động
  • A. Hàng triệu năm
  • B. Vài trăm năm
  • C. Hàng chục triệu năm
  • D. Vài nghìn năm
 

 

 

YOMEDIA
1=>1