ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6

Quan sát hình 2 và 3, hãy điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng.

- Hình 2 thể hiện địa hình núi................vì........................................................

- Hình 3 thể hiện địa hình núi................vì........................................................

- Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào? (đỉnh núi, sườn núi, thung lũng)................................................................................................................ 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

- Hình 2 thể hiện địa hình núi trẻ vì đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp.

- Hình 3 thể hiện địa hình núi già vì đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

- Núi già và núi trẻ khác nhau:

+ Đỉnh núi: Núi già có đỉnh tròn, núi trẻ có đỉnh nhọn

+ Sườn núi: Núi già có sườn thoải, núi trẻ có sườn dốc

+ Thung lũng: Núi già có thung lũng rộng, núi trẻ có thung lũng hẹp.

 

 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1