Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 2 Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 2 về Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Trên 12º vĩ
  • B. Gần 15º vĩ
  • C. Gần 17º vĩ
  • D. Gần 18º vĩ
  • A. Lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B nên thiên nhiên có sự phân hoá đa dạng. 
  • B. Nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùa. 
  • C. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên vành đai sinh khoáng của thế giới. 
  • D. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên đường di lưu của các loài sinh vật. 
  • A. Thuận lợi cho việc trao đổi, hợp tác, giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới
  • B.  Thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ; tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước và thu hút đầu tư của nước ngoài
  • C. Thuận lợi trong việc hợp tác sử dụng tổng hợp các nguồn lợi của Biển Đông, thềm lục địa và sông Mê Công với các nước có liên quan
  • D. Thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương
  • A. Được thiết lập các công trình và các đảo nhân tạo
  • B.  Được tổ chức khảo sát, thăm dò các nguồn tài nguyên
  • C. Được tự do hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu và cáp quang biển
  • D. Tất cả các ý trên
  • A. Vùng nước tiếp giáp với đất liền nằm ven biển
  • B. Vùng nước tiếp giáp với đất liền phía bên trong đường cơ sở
  • C. Vùng nước cách đường cơ sở 12 hải lí
  • D. Vùng nước cách bờ 12 hải lí