ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm cực Đông phần đất liền ở kinh độ 102o24'Đ tại xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, thuộc tỉnh 

  • A. Quảng Ninh
  • B. Bình Định
  • C. Phú Yên 
  • D. Khánh Hòa
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mục 1, SGK/13, địa lí 12 cơ bản

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 122153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1