ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lãnh thổ nước ta trải dài:  

  • A. Trên 12º vĩ
  • B. Gần 15º vĩ
  • C. Gần 17º vĩ
  • D. Gần 18º vĩ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lãnh thổ nước ta trải dài: gần 17º vĩ độ

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 337

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1