AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam cho phép các nước: 

  • A. Được thiết lập các công trình và các đảo nhân tạo
  • B.  Được tổ chức khảo sát, thăm dò các nguồn tài nguyên
  • C. Được tự do hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu và cáp quang biển
  • D. Tất cả các ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đối với vùng đặc quyền kinh tế, Việt Nam: được tự do hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu và cáp quang biển

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>