Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 12 - Trường THPT Trần Cao Vân

90 phút 20 câu 393 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):