Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 9 năm học 2016-2017

90 phút 20 câu 258 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):