AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là

  • A. Quan hệ anh em với các nước
  • B. Quan hệ bạn bè với các nước láng giếng
  • C. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác
  • D. A, B , C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA