YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tự chủ 

  • A. Ý kiến ai cũng cho là đúng.
  • B. Dễ nản lòng khi gặp khú khăn
  • C. Bình tỉnh suy xét sự việc trước khi đưa ra ý kiến
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18133

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA