AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kỉ luật và dân chủ có mối quan hệ chặt chẽ vì:

  • A. Kỉ luật tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động
  • B. Dân chủ tạo điều kiện cho mọi cá nhân được tham gia cống hiến và giám sát
  • C. Kỉ luật và dân chủ giúp cá nhân, xã hội ổn định phát triển ổn đinh, bền vững.
  • D. A, B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>