AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn cụm từ thích hợp sau điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh khái niệm 
  “hợp tác”: Hợp tác là cùng chung sức làm việc…………………,…………………… lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung

  • A. Giúp đỡ, hợp tác 
  • B. Giúp đỡ, hỗ trợ
  • C. Bình đẳng, hợp tác 
  • D. Đoàn kêt, giúp đỡ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>