AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây không phải là tự chủ? 

  • A. Cân nhắc cẩn thận trước khi làm mọi việc
  • B. Luôn nghe theo ý kiến của mọi người, không có quan điểm riêng.
  • C. Cân nhắc kỹ lưỡng khi đánh giá người khác
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>