AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây nói về lối sống biết ơn ?

  • A. Thương người như thể thương thân 
  • B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 
  • C. Uống nước nhớ nguồn 
  • D. Môi hở răng lạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>